Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call for papers - Arbeidets historie, halvdagssesjon på Det 26. nordiske historikermøtet på Island, 8-12. august 2007

Tilbake til andre seminarer

Det er flere grunner til å blåse nytt liv i forskningen om arbeidets historie. I mange land pågår det viktige debatter og omfattende reformer som berører folks arbeid på flere plan. Arbeidet er blitt mer vevd inn i internasjonale og globale relasjoner. Kjønnsrelasjonene i arbeidet har gjennomgått store forandringer. I informasjonssamfunnet er både innholdet i folks arbeid og forholdet mellom arbeid og ikke-arbeid blitt endret. Nye yrker og arbeidsforhold er vokst fram, og nye arbeidskulturer, kunnskapskrav og yrkeslidelser er skapt. På flere måter har det skjedd forandringer av arbeidet som er minst like grunnleggende som de som skjedde under industrialiseringen. Dette gjør at det i dag trengs ny historisk kunnskap om endringer i folks arbeid både i kort og langt tidsspenn. Det er ennå mye vi ikke vet også om arbeidet under og før industrialismens storhetstid. Samtidig har det i senere tiår også skjedd viktige diskusjoner om teoretiske og metodiske tilnærminger innen sosial- og kulturhistorien, som i dag gjør det mulig å rette nye forskerblikk mot arbeidets historie. Siden mange sider av folks arbeid ikke har satt spor etter seg i tradisjonelle skriftlige kilder, er det viktig å tenke kreativt også om hvordan andre kilder (f.eks. minner, foto, dagbøker osv) kan brukes til å utforske arbeidets historie.

Med dette inviteres du til å delta med paper og innlegg på sesjonen om Arbeidets historie på Det 26. nordiske historikermøtet i Reykjavik i 8.-12. august 2007. Papers som presenterer nye ideer til forskning, nye prosjekter, nye perspektiver og nye måter å utforske arbeidets historie på vil bli prioritert, men alle forslag som handler om arbeid både i tidlige tider og senere tiår er velkomne. Det vil bli satt av 15 minutter til å presentere hvert paper, etterfulgt av diskusjon. Forslag til tema for paper/abstract (maksimum en halv side) sendes innen 15. september 2006 til Ingar Kaldal, som er kontaktperson for sesjonen, epostadresse: ingar.kaldal@hf.ntnu.no (postadresse: Institutt for Historie og Klassiske fag, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, NTNU, N-7491 Trondheim). Andre frister: 1. mars 2007 : første utkast til paper leveres inn til gransking. 1. juni 2007 : ferdig paper sendes inn. Bidragene vil bli lagt ut på historikermøtets hjemmeside og være tilgjengelige som pdf-filer bare for konferansens deltakere.

 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 8.8.2006
2005©Ingar Kaldal