Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


HVA ER ARBEIDSARVEN?


Arbeidsarven er et nettsted for

  • alle som mener at det er viktig og interessant å skrive historie om det arbeidet folk har fylt sine liv med
  • alle som vil bidra til arbeidets historie ved å skrive noe om eget arbeidsliv, samle inn minner fra en arbeidsplass, ta arbeid opp som tema i sin forskning, eller lage noe om arbeid i sin undervisning på skolen

Prosjektet ledes av Ingar Kaldal, som arbeider som historiker ved NTNU i Trondheim. Han har arbeid som ett av sine forsknings- og undervisningstemaer. Mer om det på egen hjemmeside her.

Nettstedet ble etablert i 2006, og ideen ble til i 2005. Flere har vært involvert i utviklingen av prosjektet underveis. Her er en liste over de som har vært mer eller mindre direkte involvert med blant annet deltakelse på seminarer. Den første tida ble mer ambisiøse planer også diskutert. Lite skjedde, blant annet fordi tida ikke strakk til (mer her om hva som er gjort siden starten). Men nettstedet vokste med stadig nye prosjekter som ble knyttet til nettstedet.

Arbeidsarven drives nå som det det er blitt: et nettsted som kan være til hjelp og inspirasjon for de som er interessert i arbeidets historie, og som vil starte nye prosjekter på feltet.

  • Arbeidsarven er et sted å legge ut og let etter informasjon om ting som skjer på feltet, om prosjekter, seminarer og minneinnsamlinger.
  • Og her finnes råd for den som vil bidra med å for eksempel samle minner om arbeid, eller selv vil skrive ned noe av den en husker fra eget arbeidsliv.
  • Nettstedet presenterer også resultater fra minneinnsamlinger og historieprosjekter på feltet.
  • For den som underviser om samfunn og historie i skolen, vil nettstedet by på materiale som kan brukes på flere måter:
  • ....smakebiter fra det folk har fortalt om sitt arbeid, bilder fra arbeidslivet,
  • ....utvalgte skjønnlitterære tekster hvor arbeid er tema.

Er du interessert i noe av dette, bør du klikke deg videre til andre sider som du finner pekere til i margene på denne siden. - begynn øverst til venstre og fortsett nedover.


Førerplassen på en 'gråtass'. Fra traktorutstilling i Skjåk. Foto: Ingar Kaldal

 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 17.08.2011
2006©Ingar Kaldal