Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

Arbeidshistorienettverket
arbeidshistorie@hf.ntnu.no

...hva er det ?

... det er et nordisk epost-nettverk for alle som er interessert i ARBEIDETS HISTORIE, og som ønsker å formidle informasjon om forskning, litteratur, formidling eller andre aktiviteter på feltet til andre som er med i nettverket.

Alle som vil, kan melde seg på lista/nettverket ved å sende ei epostmelding til følgende adresse

sympa@hf.ntnu.no

med disse ordene 'subscribe arbeidshistorie' (skrevet i meldingsfeltet - ikke i subject-feltet).

Da skal du automatisk motta ei svarmelding som må besvares (f.eks. med 'reply') for å bekrefte påmeldingen. Når du har gjort det, er du medlem.

Får du IKKE noen slik automatisk svarmelding, må du sende melding om det til Ingar Kaldal: ingar.kaldal@ntnu.no - og be om å bli meldt på lista.

Du kan selv når som helst melde deg av lista ved å sende ei epostmelding til sympa@hf.ntnu.no hvor du på samme måte skriver 'unsubscribe arbeidshistorie' i meldingsfeltet (ikke i subject-feltet).

Hvis du er medlem av nettverket, kan du ved å sende ei melding til alle andre som er med i nettverket, ved å sende den til nettverkets epostadresse

arbeidshistorie@hf.ntnu.no

Litt om formålet med lista:

•  Lista skal brukes til å utveksle tips, informasjon, synspunkter og diskusjoner om temaer som er relevante for arbeidets historie. Alle som er med på lista, kan bruke den til å holde hver/andre informert om blant annet aktiviteter, arrangent, seminarer, litteratur, prosjekter (både formidling og forskning) og viktige diskusjoner på feltet. Alle bør også kunne sende ut spørsmål til listas medlemmer om noe en trenger hjelp til (for eksempel for å finne kilder, litteratur eller arkiver, eller for å få respons på en prosjektidé eller et samarbeidsforslag).

•  Lista drives uten moderator eller redaktør. Det vil si at alle meldinger som sendes til listas adresse, går automatisk og umoderert ut til alle andre på lista. Rettighetene til å administrere lista, ligger formelt hos Ingar Kaldal, men ansvaret for innholdet i de meldingene som formidles via lista, ligger hos hver enkelt som sender meldingene.

•  Spørsmål om, eller forslag til endringer i, bruken av lista, kan rettes til ingar.kaldal@hf.ntnu.no

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sist oppdatert 22.10.2007
2007©Ingar Kaldal