Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minner som Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag og Høvleri, disponerer

Tilbake til Arkivoversikt

Intervjuer:
1. Mann, f. 1917, sagbruksarbeider, kassett
2. Mann, f. 1921, sagbruksarbeider, kassett
3. Mann, f. 1924, sagbruksarbeider, notat
4. Mann, f.1925, sagbruksarbeider, kassett

Museet har også en uregistrert video, hvor tidligere sagbruksarbeidere forteller.

Minner som Norsk Sagbruksmuseum kjenner til, men ikke selv disponerer:
Carl Frode Tillers intervjuer i forbindelse med hovedfagsoppgaven 'Sagbrukskultur i Namsos', fra 1998. Liste over 14 intervjuer står i oppgaven s. 291.

I tillegg til disse minnene, har Norsk Sagbruksmuseum også et omfattende bedriftsarkiv fra virksomheten til Spillum Dampsag og Høvleri fra 1884 til 1980-tallet.

De som er interessert i å bruke dette minnematerialet, kan kontakte Norsk Sagbruksmuseum v/ Dordi Haugen, Epostadresse: norsk.sagbruksmuseum@namsos.online.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 27.2.2007
2007©Ingar Kaldal