Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 


Kay-Otto Stensruds minne fra AS Moss Værft & Dokk


Tilbake til flere minner fra Moss verft
Tilbake til Arkivoversikt

Kay-Otto Stensrud, født 1935, har sendt inn dette minnet fra sin tid ved A/S Moss Værft & Dokk:

Jeg begynte på Verftets yrkeskole august 1950, snekkerlinjen. Vi skulle bli møbel- og innredningssnekkere, dette var det eneste faget som var 2årig. Vår læremester Hanival Svensen, kalt Haniball når han ikke var tilstede, var av den gamle skolen født 1883. Dyktig fagmann som satte seg i respekt. Eks. Vi hadde teori om formiddagen, og praksis om ettermiddagen som foregikk på Bettongen. To mann møte opp kl. 1205 de fikk klar beskjed dra hjem og kom tilbake neste dag, for her startet en kl. 1200.

Arbeidet på Verftet kunne være tøft til tider, når en startet med innredningsarbeide på en båt vinters tid.

Men stort sett har jeg gode minner fra Verftet. Sitat fra en disskusjon om økonomi på trelagret, her var det mange synspunkter: En eldre tømmermann sier: tjener jeg lite strekker det til, tjener jeg mye går det med.

Vi hadde også mange eldre arbeidtakere, frem til 1967 var pensjonsalderen 70 år. Jeg kom meget tidlig med i tillitsmannsarbeide, og var stort sett med helt til jeg ga meg i 2000.

I 1972 ble jeg snekkerformann - en jobb jeg hadde til vi la ned skipsbyggeriet i 1986.

Fra denne dato og frem til 2000 var jeg snekker alene på Verftet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.6.2010
2010©Ingar Kaldal