Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid: 

 

 

 

 

 

 


ARKIVER ..
... med materiale fra arbeidets historie:

Norsk Etnologisk Gransking, Oslo

Samlinger med arbeiderminner og husmannsminner, ved Norsk Folkemuseum, Oslo (dette er minnesamlinger som ble utført i 1950-årene, og som finnes ved Norsk Folkemuseum - foreløpig finnes ingen oversikt over materialet tilgjengelig på nettet

Digitalt fortalt - kullturminner på nett (bl.a. om arbeid)

Nordiska Museet, Stockholm

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo

Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv, Køpenhavn

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm

Työväen Arkisto/ Arbetararkivet, Helsingfors/Helsinki.

Kansan Arkisto (Folkets arkiv), Helsingfors/Helsinki.

Minnesamlinger som finnes ved enkelte museer som har sendt inn oversikt over det de har, til Arbeidsarven, og minner samlet inn via Arbeidsarven

 

Denne siden er under oppbygging, så send tips om flere aktuelle arkiver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:


 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.08.2009
2009©Ingar Kaldal