Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 


BILDER FRA ARBEID..

...hvorfor?

Fra perioden etter midten av 1900-tallet har det å ta bilder blitt noe alle gjør. Derfor finnes det fra denne perioden en uendelig mengde bilder av så å si alt mulig. Men trolig er arbeidet den delen av livet hvor folk flest sjelden og aldri har tatt bilder. Vi tar ikke med oss fotoapparatet på jobb, og gjør vi det, er det fordi ett eller annet spesielt skal foregå, som gjerne ikke handler om selve arbeidet, men kanskje en feiring eller markering. Noe oftere har vi tatt bilder av arbeid som har foregått i private situasjoner og på fritida, som dugnaden i nabolaget og hyttebygginga.

Men selv om bilder av arbeid er mer sjeldne, så finnes de. Og på samme måte som det folk selv kan fortelle om eget arbeid, er det viktig å bevare det som finnes av foto- og billeddokumentasjon fra ulike arbeidssituasjoner. Tanken her er å bidra til at slikt materiale samles inn og tas vare på av de rette museer og arkiver.


 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

Bilder av langelandske skogsarbeidere i 1950-årene, i utstilling ved Skovsgaard museum på Langeland, Danmark. Foto: Ingar Kaldal

 

 

Sist oppdatert 17.8.2011
2006©Ingar Kaldal