Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Endringer i bondekvinners arbeidssituasjon i Vefsn fra 1950- til 1970-tallet - Hanne Hind Bogfjelldal
epostadresse: hannehin@stud.ntnu.no


Tilbake til andre delprosjekter

Som tema for min oppgave har jeg valgt å skrive om bondekvinner og hva slags arbeidsoppgaver de hadde. Den perioden jeg har lagt vekt på er tiden etter andre verdenskrig å frem til ca 1975.. Det geografiske området jeg hadde tenkt å forholde meg til, er forholdsvis lite, jeg hadde tenkt å se på hjemkommunen min Vefsn. Kommunen ligger ca 50 mil nord for Trondheim. I dag bor det ca 10 000 mennesker innenfor kommunegrensen.

Det å være bondekone var ikke bare arbeid inne i huset slik det var for kvinnene som bodde i byen, men de hadde også mange andre oppgaver i tillegg til innearbeidet. Dette gjorde at arbeidsdagen til kvinnene ble ekstra lange. Det jeg vil forsøke å finne ut i min oppgave, er hvordan arbeidsdagen til kvinnene var? Var det de som hadde mest ansvar for gården? Hadde mannen arbeid ved siden av gårdsdriften, eller drev han bare gården? Jeg er også interessert i å finne ut når det ble vanlig med de tekniske nyvinningene i jordbruket, og om dette påvirket kvinnenes arbeidsdag? Ble det mer eller mindre arbeid på dem? Dette er interessante spørsmål, som jeg ved å intervjue kvinner i Vefsn skal forsøke å finne ut av.

I Vefsnområdet vokste det frem industri tidlig på 1900 tallet. Det første som vokste frem var nesbruket. På 1950 tallet ble det startet en stor aluminiumsfabrikk som skulle bli hjørnesteinsbedriften i området. Det som også kunne vært morsomt å forsøke å finne ut av, er om den industrialiseringen som skjedde i den perioden som jeg skal se på, fikk noen betydning for det arbeidet som kvinnene hadde? Var det kvinnene som drev gården og mannen som var borte og arbeidet? Hadde industrialiseringen noe å si for at mange av de mindre gårdene etter hvert ble nedlagt? Var mennene deres hjemme eller kanskje de hadde tatt seg arbeid i industrien, slik at det mange steder var kvinnene som drev gården?

De kildene jeg skal bruke, er først og fremst bondekonene selv. De skal få fortelle om hvordan de selv opplevde arbeidsdagen. I tillegg skl jeg bruke bøker som forteller om hvordan bondekvinnenes arbeid var i perioden.

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 30.8.2007
2007©Ingar Kaldal