Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De siste lensekræbbene - tømmerfløting ved Glennnetangen lense i Nedre Glomma 1938 - 1985 - Sigrid Helene Agnalt

Epostadresse: sigridag@stud.ntnu.no

Tilbake til andre prosjekter

Artikkel om temaet av Sigrid Helene Agnalt i Sarpsborg Arbeiderblad 24.8.2013 (last ned i PDF og bla nedover)

Tømmerfløtingas historie i Norge strekker seg flere hundre år tilbake i tid, og var lenge den eneste måten å transportere tømmeret over lenger strekninger. Alle elver, innsjøer og bekker ble brukt for å fløte tømmeret, og 1952 var et toppår med over 14 millioner tømmerstokker og omtrent 400 mann i arbeid ved Glennetangen lense i Nedre Glomma. Mekanisering og rasjonalisering fra begynnelsen av 1960-tallet gjorde mange arbeidere overflødig, og de siste ti årene var det 40-50 mennesker i jobb ved Glennetangen. De som da var igjen i lensa var hovedsakelig menn nær pensjonsalder og skoleungdom som ønsket arbeid i sommerferien. Arbeiderne med flere aktive arbeidsår igjen hadde gått over til helårsyrker.

Denne oppgaven baserer seg på minnene til tjue arbeidere ved Glennetangen lense i Skiptvet, og strekker seg i tid fra 1938 til nedleggingen av tømmerfløtinga i 1985. De tjue informantene har alle ulik erfaring fra lensa med unike historier fra sin tid som ”lensekræbbe”, som arbeiderne ved Glennetangen lense ble kalt.

Tømmerfløtingens historie i Nedre Glomma er godt belyst fram til 1940, mens de siste 45 årene er dårlig dokumentert. Siden det nå er 28 år siden tømmerfløtinga ble nedlagt, er det få med mange sesonger i lensa som er i live. Det er med andre ord mye historie som er i ferd med å gå i glemmeboka, og det er viktig å få denne historien dokumentert.

Det er mye som kan skrives om tømmerfløtinga i Nedre Glomma, og jeg har i dette prosjektet konsentrert meg om arbeidsprosessen og samholdet på Glennetangen lense. Målet er å både dokumentere hvordan dette faktisk var, og å gi en analyse av arbeidernes minner om disse temaene.

Prosjektet ble fullført som master i historie i juni 2013. Avhandlingen kommer (om ikke lenge) til å kunne leses som e-bok på DIVA-portal.org (finnes ved å søke i Google Scholar på tittel eller forfatter).

Alle som er interesserte i å vite mer om prosjektet, eller har informasjon som prosjektet kan ha nytte av, bes kontakte meg, Sigrid Helene Agnalt, på epost: sigridag@stud.ntnu.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.6.2013
2013©Ingar Kaldal