Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forandringer i husmorens arbeid i Horten fra 1960- til 1980-tallet - Kathrine Hov
epostadresse: kathrho@stud.ntnu.no


Tilbake til andre delprosjekter

Husmødrenes storhetstid var på 1950 og 60-tallet. Da var de fleste gifte kvinner hjemmeværende og tok seg av husholdet og alt arbeidet det førte med seg. Når man nærmet seg 1970-tallet gikk stadig flere gifte kvinner ut i lønnet arbeid, og man fikk da et større behov for barnehager som kunne ta seg av barna når mødrene var på jobb.

Dette prosjektet vil fokusere på hvordan husmødrenes arbeid ble endret i den perioden da barnehagene ble bygd ut. Fokus skal rettes mot forskjellene mellom det arbeidet husmødrene utførte på 1960-tallet og det de gjorde på 1980-tallet. Hvilke deler av hverdagen ble forandret og på hvilke måter skjedde forandringene? Hvilke tanker hadde husmødre fra de to generasjonene om barnehagene? Politikken rundt barnehageutbyggingen vil også høre med, men jeg vil forsøke først og fremst å se utbyggingen gjennom husmødrenes øyne.

Ofte er det 1950-og 1960-tallet man hører mest om i sammenheng med hjemmeværende husmødre. Men utover på 1970-tallet var det fortsatt mange hjemmeværende kvinner. Om disse kvinnene valgte å plassere barna sine i barnehager, hvordan påvirke det deres arbeidsdag?

Den viktigste kilden i prosjektet vil være intervju av husmødre. Innsamlingen av minner vil bli avgrenset til husmødre fra en bydel i Horten. Det vil bli viktig å få fram også debattene rundt barnehageutbygging, og husmorens tanker rundt dette. Om dette vil det også finnes en del nyttig informasjon i magasiner og tidsskrifter.

Siden en viktig del av prosjektet blir å analysere minner fortalt og skrevet ned av husmødre som husker de forandringene det her handler om, ville det vært nyttig for prosjektet å få inn nedskrevne minner om det.

 

 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 14.6.2006
2005©Ingar Kaldal