Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips om temaer du kan du skrive om fra livet på og omkring Kartongen på Rena

Andre skriveråd om arbeid
Tilbake til Rena-prosjektet

 

Foto:
Martin
Grønvold
Bøe
 

Som sagt, det aller beste er om du selv bestemmer hva du vil skrive om, og nettopp skriver om det. Men her er noen tips hvis du trenger hjelp til å komme i gang

INNLEDNING
•  Ditt første møte med Kartongen
- når? hvordan?
•  Hvorfor søkte/fikk du jobb der?
•  Var det flere i familien som jobba der?
•  Husker du fabrikken fra du var barn?
•  Var det kamp om arbeidsplassene?

ARBEIDET
•  Hva besto arbeidet i?
•  Maskina, redskapen
•  Kunne mange gjøre samme jobben / spesialisering?
•  Gjorde de som hadde samme jobb, jobben like bra? Problemer?
•  Arbeidstid/ overtid – jobba folk mer før?
•  Samme jobb i flere år?
•  Hva krevdes for jobben?
•  Opplæring / kurs
•  Vanskelig / lett
•  Gjorde alle jobben på samme måte (måtte du rette opp ”feil” etter forrige skift?)
•  Ære, hva betydde det å greie noe?
•  Endring i arbeid
•  Endret arbeidsplassen seg over tid (hjelpemidler, arbeidstid)?
•  Steg du i gradene – hvordan/ hva måtte til?
•  Hvis du steg i gradene – hva betydde lønnsforskjellen for deg?
•  Hvordan var det å være ”sjef” over tidligere kolleger?
•  Hvordan var det dersom andre kollegaer steg i gradene og ble ”sjef” over deg?
•  Rasjonalisering
•  Hendte det ofte (når)?
•  Var det mange som måtte gå?
•  Hvordan opplevde du det?
•  Var du selv ”trua” av rasjonalisering?
•  Ble arbeidet enklere?
•  Skiftordningene
•  Hva forgikk når nytt skift kom på?
•  Garderobeprat?
•  Forkjeller mellom skiftene / ulike grupper
•  Forskjeller mellom skiftene / ulike tider: tungt på kveld/natt?

LØNNA
•  Strakk lønna til?
- Opplevde du lønna som god?
•  Hvordan var lønnsforskjellene
•  Hva gjorde du og kameratene på lønningsdagen?
•  Var det ting du trengte, men ikke hadde råd til?
•  Hvem ”styrte” lønna – du, ektefellen eller begge?
•  Lønnsreguleringer?
•  Bonussystemer / ”belønninger” ?
•  Evt akkord – hva gjorde den for innsatsen?
•  Muligheter for/ kamp om overtidsarbeid /ekstraarbeid?

ARBEIDSPLASSEN
•  Verneutstyr
•  Arbeidforhold for helsa, hørsel?
•  Var det møkkete/rent, farlig/lett?
•  Bedriftshelsetjeneste
•  Hierarki
•  Hvem bestemte over deg?
•  Hva bestemte vedkommende?
•  Bestemte du over noen – hvor mange, hvordan?
•  Konflikter?
•  Hva bestemte over jobben?
•  Maskina?
•  Arbeidsoppgavene?
•  Klokka?
•  Formannen?
•  Kamp om produksjon
- Hva gjorde ledelsen for å produsere mer?
•  Forholdet mellom ulike grupper
•  Ulike arbeidsplasser (verksted, tomta, kassefabrikken, hollenderiet, funksjonærer, ledelsen, håndverkere, fagarbeidere, andre)
•  Hva var skillene mellom sjefer, funksjonærer, arbeidere?
•  Hva var skillene mellom kartongansatte og øvrig bygdefolk?
•  Kunne ”kjenne igjen” folk på væremåte /klær / andre ting?

BEDRIFTEN
•  Hvordan gikk bedriften?
•  Hvordan merket du det?
•  Hva var årsaken?
•  Hva førte det til for de ansatte?
•  For bygda?
•  Innskrenkninger /utvidelser / rasjonalisering

FRITIDA
•  Forholdet mellom ulike grupper kartongansatte på fritida; på hils, venner?
•  Foreningsarbeid /deltakelse
•  Fritidssysler
•  Dugnadsarbeid, hvordan hjalp en hverandre?
•  Venner (jobba de også på fabrikken?)
•  Fester!?
•  Hva gjorde ektefellen?
•  Bosted
•  Leie, eget bosted
•  Boforhold
•  Bidro fabrikken med bolighjelp, boliglån?
•  Plassmangel / boligmangel?
•  Barna
•  Ville de jobbe på fabrikken? (hvorfor – hvorfor ikke)
•  Hva sa du til barna om arbeid på fabrikken?
•  Besøkte de deg på arbeidsplassen?
•  Fabrikkens betydning på fritida
•  Badet
•  Bboligene
•  Musikken (korpset)
•  Fagforeninga
•  Arrangementer
•  Annet?

POLITIKK OG FAGFORENING
•  Ble det diskutert politikk på arbeidsplassen? I fritida?
•  Fagforeningsarbeid, hva betydde fagbevegelsen?
•  Klassekamp?
•  Konflikter
•  Fagforeningskamp?
•  Streik / streiketrusler
•  Frykt for å miste jobben
•  Kunne man klage (på arbeidsforhold, på behandling)? Hva skjedde da?
•  Kunne man komme med forslag til ledelsen?

KJØNNSROLLER
•  Hva var forskjellen på kvinne- og mannsjobbene?
•  Var det noengang kvinner i ”mannsjobbene”? Hvordan – hvorfor?
•  Hva gjorde kvinnene i heimen?
•  Deltok du med arbeid i heimen?
•  Hvordan innvirket skiftjobbinga på dem der heime?
•  Klesvask – reparasjon av arbeidstøy?
•  Barnepass
•  Hadde kvinnene egne foreninger / på fritida?

BYGDA
•  Endringer i bygda
•  Hva preget Åmot og Rena- grupper, skiller, innflyttere
•  Handel og varer (fast butikk? handle på krita? lørdagshandel – rom for litt ”ekstra”? Hva?)
•  Hvilken betydning hadde fabrikken?
•  Hva har forandret seg? Bygda, politikk, klasseskille, kvinners posisjon

  KOMBINASJON ARBEID - FAMILIE/HUSHOLD
*
•  Kombinasjonen jobb – husarbeid. Hvem hadde ansvaret heime?
•  Hvem passet barna?
•  Hvordan ble økonomien ivaretatt/forvaltet?
•  Bostedet /bostandarden – tungvint/lettvint?
•  Fritid?
•  Nettverk?

SOSIALE NETTVERK
•  Kontakt, omgangskretser; hvem omgikkes du til daglig?
•  Hvilken betydning hadde det i forhold til andre i bygda å være kartongansatt?

ANDRE SPØRSMÅL
•  Ønsket du deg noengang en annen jobb? Hvorfor – hvorfor ikke?
•  Hendelser som gjorde inntrykk – i arbeid og fritid?
•  Hvordan opplevde du konkursen?
•  Blant kolleger, venner, familie...

 

Foto: Martin Grønvold Bøe

 

 

Sist oppdatert 30.5.2006
2005©Ingar Kaldal