Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGBRUKS-
PROSJEKTET

Tilbake til andre delprosjekter

 

Foto: Norsk Sagbruksmuseum
 

Norsk Sagbruksmuseum på Spillum i Nord-Trøndelag (mer om museet her) har nasjonalt, regionalt og lokalt ansvar for å ivareta, kartlegge og dokumentere sagbrukshistorien. Ved museet er det allerede satt i gang arbeid med å intervjue folk som har arbeidet på sagbruket på Spillum. Det er viktig å redde og sikre disse minnene for ettertida. Dette ønsker museet å bidra til ved å være med på Arbeidsarven-prosjektet.

Sagbruksmuseet ligger på Spillum, ved Namsos. Namsos var en av de tre viktigste flisbyene i Norge, ved siden av Fredrikstad og Lillestrøm. Namsos var et typisk eksempel på en sagbruksby. Derfor vil mye av det som samles inn og kartlegges her kunne ha gyldighet også nasjonalt, dvs det kan fortelle mye om nasjonale tendenser.

I tillegg til det arbeidet museet vil gjøre for å samle inn minner fra livet ved sagbrukene i Namsos- og Namdalsregionen, vil vi med dette be alle som har erfaringer fra sagbruk også andre steder, om å skrive dem ned og sende dem inn til Arbeidsarven.

Hvorfor?
Hittil har mye av fokus vært på å samle inn maskiner og ta vare på selve kulturminnet, hus og utstyr. Derfor trenger vi nå å få menneskene inn i bildet, få arbeidernes stemme inn og få mer innblikk i hvordan det var å arbeide her, og ellers i sagbruksindustrien.

Hvordan skrive, og sende inn?
Her finner du en liste over tema du kan skrive om spesielt når det gjelder livet i sagbruksnæringen.
Men det aller beste er om du selv bestemmer hva du vil skrive om, og nettopp skriver om det.

Pekerne i margen til venstre vil føre deg til informasjon om hva du kan skrive om, og hvordan du kan gå fram for å sende det inn, og hva materialet vil bli bruk til, og ikk e minst: hvorfor det er viktig at DU gjør dette.

 

Sist oppdatert 19.7.2006
2005©Ingar Kaldal