Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 


Sildefiske i Råkvåg på Fosen - Ida Frengen

Epostadresse: idafre@stud.ntnu.no

Tilbake til andre delprosjekter

Ida Frengen plalegger å skrive sin masteravhandling om sildefisket i Råkvåg på Fosen i Sør-Trøndelag. Prosjektet er i planlegginsfassen, og aktuelle temaer er arbeidslivet under sildefisket eller kvinnene og sildefisket. Mer informasjon kommer her senere.

Alle som er interessert i å vite mer om prosjektet, eller som har informasjon prosjektet kan ha nytte av, er velkommen til å ta kontakt med Ida Frengen på epost: idafre@stud.ntnu.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

Sist oppdatert 22.1.2013
2013©Ingar Kaldal