Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoleprosjektet i Moss
Lærerveiledning

Tilbake til mer informasjon om skoleprosjektet

Aktuelle fag - organisering av undervisningen - se her
Hvordan samle inn, lagre og levere inn materialet - se her
Eksempler på oppgaver - se her
Samtykkeerklæring - se her
Utstyr - hva trengs - se her

Eksempel på intervjulogg

Kari Nordmann
Født 30.04.1942 i Svolvær
Bor nå: Kantarellstien 20
1560 Moss  

 • Fra Brønnøysund, Helgeland
 • Eldst, 5 søsken
 • Mor hjemme, far fisker. Borte lenge om gangen.
 • Hadde to sauer, høns, dyrket poteter, bær til eget bruk
 • Første jobb, hermetikkfabrikken Krabben
 • Rensket krabbe, la i boks. 8 kr dagen. Mange unge jenter fra hele landet. Godt miljø.
 • Traff mannen, Kjell, omreisende salgsagent fra Moss.
 • Flyttet til Moss, moren sint, ikke gift, giftet seg på samfunnshuset Brønnøysund
 • Leilighet, loft, Kongensgate, trangt, kaldt
 • Spent, men godt mottatt. Fikk jobb på strømpefabrikken ”Strømpa” i Moss
 • Strengt intervju, spørsmål som om gravid, krav om legeattest
 • Fikk opplæring av de eldre
 • Unge jenter fra Våler, Hobøl, Rygge og Råde, noen fra Trøndelag
 • Pakket strømper i små kartonger
 • Jobbet annenhver lørdag den første tiden
 • Fikk barn. Først Tomas, deretter Robin, Henriette.
 • Hjemme med barn til 72, litt hjemmearbeid. Pakket i kartonger hjemme.
 • Jobbet kveldskift (møtte bare mannen i døra hjemme)
 • Jobbet dagtid fra 07 til 17
 • Godt miljø, litt prat under arbeidet, men kravet til akkord foran sosial omgang – mer avslappet miljø når fast lønn avløste akkord.
 • Unge og eldre erfarne kvinner jobbet sammen
 • Noen få menn, passet maskinene, fikk høyere lønn
 • Tok kveldsskole, ved full jobb, ble sekretær
 • Ny jobb på ledelsens kontor, fast lønn
 • Mindre støy og bedre luft. I fabrikken, støy, hørselskader, ulykker
 • Forsøk med innføring av trim hver dag – ledet over høytaleranlegget – dårlig respons pga tap av akkord.
 • Etter hvert, bedriftshelsetjeneste, Fysioterapeut
 • Lønnen hver 14. dag, i pose
 • Frynsegode: Halv pris på produkter
 • Nesten alle med i fagforeningen – ikke-medlemmer utfryst
 • Godt fellesskap, tok vare på hverandre
 • Aktiv i Misjonen, NorMisjon
 • Ferier, tre uker, Camping med barna til Stavern (Oasen Camping) eller Brønnøysund
 • 1985 råd til at hele familien kunne dra til Syden.
 • Saga Solreiser, Costa del Sol. Stor stas
 • Flere reiser etter det, Bulgaria, Tyrkia, Italia
 • Ny jobb i kommunen, jobbet der, pensjonist 2007
 • Bedre lønn, nye kollegaer
 • Aldri vært sykemeldt
 • Mye sammen med barn og barnebarn


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ For elever
¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!

Elev på 8. trinn ved Hoppern skole i full gang med minneinnsamling. Foto: Lennart Fløseth/ Hoppern skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 3.9.2010
2010©Ingar Kaldal