Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 


Skoleprosjektet i Moss
Lærerveiledning

Tilbake til mer informasjon om skoleprosjektet

Aktuelle fag - organisering av undervisningen - se her
Eksempel på intervjulogg - se her
Eksempler på oppgaver - se her
Samtykkeerklæring - se her

Utstyr - hva trengs - se her

Hvordan samle inn, lagre og sende inn materialet

Lærerens rolle - håndtering, innsamling og levering av intervjuer og oppgaver
Lærerne har et viktig ansvar for å påse at innsamling, bruk og formidling av materialet skjer i tråd med gjeldende offentlig lovverk og regler for personvern. Samtykkeerklæring for bruk av materialet må alltid være underskrevet. Om det kommer frem av skjemaet at en person ønsker å være anonym, må lærene sjekke at denne retten sikres.

Etter avsluttet prosjekt skal råmaterialet overleveres Moss- by og industrimuseum, som ivaretar arkivering og varig forvaltning av materialet. Filer med intervjumateriale som ligger på skolenes og elevenes private PC-er må slettes. Dette for å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Ved innsending, skal et elevbidrag til Moss by- og industrimuseum inneholde følgende elementer:

  1. Råmaterialet, dvs lydfilen med intervjuet lagret i MP3 -/Wave-format, og fotografier lagret i jpg-format .
  2. Intervjulogg lagret som Word-dokument.
  3. Elevoppgave. Er elevoppgaven en digital fortelling, skal denne være lagret i Windows Media Player (wmv-format ), powerpointpresentasjoner lagres som ppt-dokument. Andre oppgaver skal lagres som Word-dokumenter eller pdf .
  4. Utfylt og signert samtykkeskjema i originalt papirformat. Dette skal museet også signere før original sendes tilbake til giver.

Læreren har et overordnet ansvar for å samle inn alle bidragene og overlevere disse til museet. Bidragene lagres på CD/DVD merkes med eleven/enes navn, klasse, skole og skolens kontaktperson. Alle bidragene fra en klasse/skole leveres samlet til Moss by- og industrimuseum.

Alle bidragene som sendes inn innen 2. mai er med i konkurransen om en pengepremie til klassen. En fagjury vil vurdere de innkomne forslagene og dele ut premier til de tre beste oppgavene. Kunngjøring av vinner / e vil skje siste skoleuke før påske.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ For elever
¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!

Elever på 8. trinn ved Hoppern skole i full gang med minneinnsamling. Foto: Lennart Fløseth/ Hoppern skole

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 3.9.2010
2010©Ingar Kaldal