Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoleprosjektet i Moss
Elevveiledning

Tilbake til mer informasjon om skoleprosjektet

Intervjuet - se her
Utstyr - hva trengs - se her

Bli minnesamler!

Har du noen gang snakket med foreldrene dine eller besteforeldrene dine om hva de arbeider med eller hva de har arbeidet med? Vet du hva onkler eller tanter eller naboer har fylt hverdagslivene sine med?

Gjennom prosjektet Minneinnsamling i skolen kan du være med på å skaffe oss som jobber med Arbeidsarven og historieformidling i museet i Moss, historier fra arbeidslivet der du bor. Kjenner du ingen som vil fortelle sin historie, kan museet hjelpe deg å finne frem til noen du kan intervjue.

Hvorfor er minner viktige?
Vi vil gjerne vite mer om hvordan arbeidslivet til menneskene har forandret seg de siste 60 årene! Arbeidsminner forteller oss hvordan det var å jobbe og leve før.

Alle historier er like viktige og alle fortellere like betydningsfulle! Bare dersom mange forteller sine historier ville vi kunne få vite mer om hvordan det egentlig har vært og hvordan verden rundt oss kanskje henger sammen! Det er godt å vite slikt når vi skal planlegge for framtida!

En minnebank!
Vi vil ta vare på de opptakene dere gjør og bevare dem for framtiden. Dere er med på å lage en minnebank som museet og andre interesserte kan bruke i mange år fremover!

En minnebank er et trygt sted med strenge regler for hvem som slipper inn, for hvem som kan få bruke minnene og hvordan minnene kan brukes.

 • De som skal høre historiene, må love å bruke det de lærer på en vitenskaplig måte, og de må love å behandle fortellerne og dem de forteller om med respekt!
 • De som forteller, må skrive under på at vi kan få lov å fortelle historiene deres videre. Kanskje vil de at deler av historien skal ”holdes hemmelig” eller at ingen skal få vite hvem som er fortelleren.

Gjennom prosjektet Minneinnsamling i skolen vil dere få lære mer om hvilke regler som gjelder og hvordan vi best kan sikre vår minnebank!

Apparat for måling av luftfuktighet og temperatur. Apparatet ble plassert i produksjonslokalene og gav svar på om de fysiske arbeidsforholdene ved bedriften var tilfredsstillende. Foto: Siri Dalnoki , Byline AS / Moss by- og industrimuseum

Hva vil du fortelle videre?
Vi vil ikke bare legge historien du har samlet, inn i minnebanken for fremtidige forskere! Vi vil gjerne vite mer om hva du har lært av dem du har intervjuet. Vi vil gjerne vite hva du synes er viktig, hvordan du forklarer det du har fått høre eller hva du mener vi kan lære av historien du har samlet inn.

Hvordan vil du fortelle historien videre?
Når du jobber videre med minnehistorien må du behandle den med samme respekt og etter de samme regler som gjelder for en forsker! Her vil både lærerne og de som jobber på museet komme med gode råd.

Du kan velge å presentere arbeidet ditt på mange ulike måter, men vi håper du vil benytte anledningen til å lære noen nye metoder!

 • Lær å lage din egen digitale historiefortelling – en ordentlig liten film!
 • Lær å lage et skikkelig proft foredrag!
 • Skriv en artikkel til skoleavisa!
 • Skriv pressemelding og inviter til pressekonferanse!

Hvor kan du få hjelp?
Lærerne på skolen din har blitt enige om hvem som skal hjelpe til med hva, og de vet hvilke timer dere får lov til å bruke til arbeidet. Lærerne har forslag til oppgaver, og når dere jobber med Minneinnsamling i skolen får dere øving i ferdigheter i både norsk, samfunnsfag og kunst- og håndverk. Bruk lærebøkene dine.

Museet har forskere og formidlere som kan hjelpe deg med gode råd.Reklameplakat fra 1956. Den populære Kelly Coaten ble tatt i bruk av ungdommen og gjorde regntøy til mote. Foto: Norsk Folkemuseum/Helly HansenEr det noe av det du lærer her, som du får bruk for senere?

 • Du lærer at samfunnet endrer seg og at det gjør at vi tenker annerledes og gjør ting på nye måter
 • Du lærer å lete etter informasjon på lure steder og hvordan du kan bruke det du finner på en vitenskaplig måte
 • Du lærer at det alltid er flere måter å se og forstå historier på
 • Du lærer at maskiner har forandret livet til menneskene
 • Du lærer at samfunnet vårt endrer seg og gir nye muligheter eller begrensninger
 • Du blir flink til skrive og fortelle historier på en spennende måte
 • Du lærer om reglene i minnebanken og regler for forskning
 • Du lærer å bruke PC
 • Du lærer å bruke digitalt lydutstyr
 • Du lærer å fotografere og filme med digitalt utstyr
 • Du kan få lære å lage en powerpoint eller en digital historiefortelling (film)!
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ For elever
¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!

 

 

Elev på 8. trinn ved Hoppern skole i full gang med minneinnsamling. Foto: Lennart Fløseth/ Hoppern skole

 

Sist oppdatert 3.9.2010
2010©Ingar Kaldal