Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoleprosjektet i Moss

Tema å spørre om i intervju om arbeid og dagligliv

Tilbake til mer informasjon om skoleprosjektet

Dette er bare ment som en liste over noen tema en kan spørre om, ikke en liste over noe alle intervjuene må handle om. Alt du kommer på å spørre om, og som informanten selv vil fortelle om, er verdt å ta med når en samler inn minner om folks liv . Så første tips er å la informantene fortelle om det de har lyst til å snakke om, så lenge det handler om arbeid eller annet dagligliv i deres eget liv. Og forteller informanten mye og grundig om noen få av disse punktene, kan det gi et bedre intervju enn hvis de forteller bare litt om alt.

1. Fortell hvem du er (navn, når født, hvor du kommer fra og hvor du har bodd, gift, barn). Navn og personalia må være med, men kan gjøres kort.

2. Hva husker du best fra ditt første arbeid? Hvordan fikk du jobben? Hva gikk arbeidet ut på? Er det noe du husker spesielt godt?

3. Fortell så om hva du har jobbet mest med i ditt liv, eller om flere jobber du har hatt. Begynn gjerne med: Tok du utdanning? I så fall, hva lærte du og hva gjorde dere på skolen. Var det noe som var vanskelig eller speielt krevende å lære seg?

4. Fortell gjerne hva du selv vil om en eller flere av de jobbene du har hatt. Hva gikk arbeidet ut på? Hvilke oppgaver hadde du? Hva likte du å gjøre? Var det noe du ikke likte å gjøre? Var det noe som var spesielt slitsomt eller vanskelig? Var noe av arbeidet farlig? Hva var mest interessant?

5. Fortell om arbeidsplassen eller bedriften du arbeidet i? Hvem var sjefer? Hvordan ledet de arbeidet? Var det forskjellige grupper blant de som arbeidet der? Hva var forskjellene mellom dem? Hva kunne du bestemme over selv - og ikke?

6. Var det bare menn eller bare kvinner, eller både menn og kvinner på arbeidsplassen du jobbet på? Hadde menn og kvinner de samme oppgavene, eller gjorde de forskjellig arbeid? Hva var likt og hva var forskjellig? Hvorfor?

7. Var det fagforening der du arbeidet? Fortell om den? Hendte det at dere var i konflikt? Fortell om det.

8. Hva har forandret seg mest i den tida du har vært i arbeidslivet? Hvilke endringer husker du som viktigst? Var det noe som ble forbedret - eller forverret? Hvordan? Fortell om det.

9. Fortell om hvordan du og de du arbeidet sammen med, hadde det til daglig sammen på jobben og i fritida (i pauser, samarbeid om oppgaver, kontakt og samvær på fritida osv)

10. Hvis det ennå er tid igjen: fortell om et spesielt minne du har fra ditt arbeidsliv (f.eks. en hendelse, en arbeidskamerat, en sjef, nedlegging eller krise, noe som var trasig å oppleve, eller noe som var spesielt gledelig eller trivelig)

 

Her finner du flere tips om ting du kan spørre om

 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ For elever
¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!

Elever på 8. trinn ved Hoppern skole i full gang med minneinnsamling. Foto: Lennart Fløseth/ Hoppern skole

 

Sist oppdatert 3.9.2010
2010©Ingar Kaldal