Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 


Skoleprosjektet i Moss
Tilbake til mer informasjon om skoleprosjektet

Utstyr og praktisk bruk av dette

Intervjumaterialet som skal oppbevares i Moss by- og industrimuseums minnebank er det ubearbeidede råmaterialet av intervjuet. Det forutsettes derfor at intervjuet tas opp digitalt ved bruk av en digital opptager . Det er helt greit å bruke egen PC , mobiltelefon eller MP3-spiller når intervjuet skal gjøres.

Digitale opptakere
Moss by og industrimuseum vil kjøpe inn tre til fire digitale opptakere som vi låner ut til skolene. Skolene kan låne disse for en avgrenset periode og må sørge for logistikk og at disse blir utnyttet på en effektiv måte. Ønsker dere å låne opptakere, ta kontakt med Moss by- og industrimuseum på tlf 69 20 52 70 som vil sørge for koordinering og det praktiske rundt utlånet. Foto og brukermanual for opptakerne vil bli lagt ut så snart vi har fått kjøpt inn opptakerne.

Digitalt opptak ved bruk av PC
Intervjuet kan også tas opp ved hjelp av en bærbar PC med installert mikrofon. Her kan man bruke skolens eller elevenes egne bærbare PC-er.

Ipod, Iphone og MP3
En del elever har så avanserte MP3-spillere og mobiltelefoner at intervjuet kan tas opp med disse. Det forutsettes da at disse har innebygd mikrofon eller at en slik tilkobles.

Overføring til PC og CD/DVD
Når intervjuet er tatt , vil læreren gi deg nærmere instruks om hvordan materialet overføres til skolens /lærerens PC . Der blir det samlet og ordnet for videre innlevering til museet. Kjør opptakene på maks oppløsning på PC-en og konverter heller til wav-format med lavere oppløsning eller MP3 hvis opptaket tar for mye plass der det skal lagres. Lærerne skal samle inn materialet som skal leveres til museet på CD/DVD. Av personvernhensyn (se mer informasjon om dette her) skal lydfilene med intervjuer slettes fra elevers, skolenes og lærernes PC-er når prosjektet er gjennomført og CD/DVD med originalt intervju materiale er levert inn til Moss by- og industrimuseum.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ For elever
¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!

Roland digital lydopptaker . Foto: Lennart Fløseth/ Hoppern skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 16.4.2012
2010©Ingar Kaldal