Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

I 1957 startet
Helly Hansen
AS opp produk-
sjon av den
kjente Folke-gassmasken
som mange ,
som var barn
på den tida, nok husker med
en viss angst.

Gassmasken
fra Moss ble eksportert til
mange land
under Den
kalde krigen.

Produksjo-
nen la senere grunnlaget for
det som i dag
er Helly Hansens avdeling for
Spesialprodukt.

Med utgangs-
punkt i denne gjenstanden,
altså masken
(se foto lenger
nede på denne
sida) er det på
trappene en
digital historie-
fortelling om gassmaske-produksjonen
på Helly
Hansen AS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoleprosjektet i Moss

Tilbake til mer informasjon om skoleprosjektet

Digitalt fortalt

Digitale fortellinger
En digital fortelling er en liten dokumentarfilm på 2 til 3 minutter. Historien skal helst være personlig og nær. Ofte er historien hentet fra filmskaperens eget liv, eller den handler om noe sett gjennom forfatterens egne øyne. De siste årene har flere og flere mennesker over hele verden deltatt i worshops hvor de har fått lære å sette sammen enkle videoer og fått muligheten til å fortelle historier på sin måte. En digital fortelling består oftest av stillbilder og et innlest manus, men det er også mulig å bruke levende bilder. Når elever nå starter arbeidet med minneinnsamling, vil digitale fortellinger kunne være et av flere sluttprodukter hvor elevene får presentert sitt materiale. Lærere som selv har erfaring fra workshop, vil kunne veilede sine elever. I forkant av prosjektet vil lærerne få tilbud om gratis kurs i produksjon av digitale fortellinger.  Se kurstilbud fra 2010 her (informasjon om nytt kurs kommer senere) . Slik var kurset i januar 2012.

Publisering av digitale fortellinger
Digitale fortellinger kan vises på arrangement/utstilling på skolen eller på museet. Videre vil elevene kunne publisere fortellingene sine på skolens nettsider, museets nettsider, Arbeidsarven sine nettsider og på den nasjonale portalen Digitalt Fortalt.

 

Produksjon av den kjente Folkegassmasken , 1960 . Under den kalde krigen ble gassmasker montert på løpende bånd ved Helly Hansens Gassmaskeavdeling. Fotograf ukjent / Moss by- og industrimuseum

Digitalt Fortalt
Digitalt Fortalt er ute etter ukjente, spennende, gripende, triste og morsomme historier knyttet til kulturminner. Portalen ønsker alle digitale bidrag som nettutstillinger, artikler med tekst og bilde og video i form av digitale fortellinger velkommen. De søker spesielt etter historier som er spennende og annerledes, engasjerende, vanskelige, morsomme eller avslørende.

På portalen digital fortalt finner du gode råd i arbeidet med din historie.

 

Folkegassmasken ble pakket og levert i tidsriktig skulderveske. Fotografiet er frå 1960. Fotograf ukjent / Moss by-og industrimuseum

 

Folkegassmaske fra Helly Hansen AS . Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum

 

Andre nyttige linker

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ For elever
¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!

Elever på 8. trinn ved Hoppern skole i full gang med minneinnsamling. Foto: Lennart Fløseth/ Hoppern skole

 

Sist oppdatert 16.4.2012
2010©Ingar Kaldal