Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1957 startet
Helly Hansen
AS opp produk-
sjon av den
kjente Folke-gassmasken
som mange ,
som var barn
på den tida,
nok husker
med
en viss angst.

Gassmasken
fra Moss
ble eksportert til
mange land
under Den
kalde krigen.

Produksjo-
nen la senere grunnlaget for
det som i dag
er Helly Hansens avdeling for
Spesialprodukt.

Med utgangs-
punkt i denne gjenstanden,
altså masken
(se foto lenger
nede på denne
sida) er det på
trappene en
digital historie-
fortelling om gassmaske-produksjonen
på Helly
Hansen AS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoleprosjektet i Moss

Tilbake til mer informasjon om skoleprosjektet

Hva skjer - nyheter
- her kommer informasjon, nyheter og annonseringer fra prosjektet etter hvert som noe skjer

***********************
Nytt 16. april 2012: Informasjon om nye kurs vil her komme når det er aktuelt

Se her om kurset Digitalt fortalt januar 2012

Nytt 7. oktober 2010:

Til lærere ved Hoppern, Bytårnet og Ramberg skoler
Kurs i produksjon av digitale historiefortellinger

Kurset knyttes opp mot prosjektet Minneinnsamling i skolen – Dokumentasjon av arbeids- og dagliglivshistorier i Moss , se www.arbeidsarven.net . ABMU har bevilget midler til dette kurset.

En digital historiefortelling er korte personlige fortellinger produsert av fortelleren selv ved hjelp av digitale verktøy. Elementer man kan ta i bruk i en digital fortelling kan være, foto, film, illustrasjoner, tekst og lyd.

•  Etter dette kurset kan du tilføre dine elever en helt ny metode for formidling av historier.
•  Elevene vil bli kjent med nye digitale verktøy som de kan ta i bruk i elevarbeid og formidlingen av disse.
•  Ved å knytte kunnskapen opp til minneinnsamlingsprosjektet vil elever bli kjent med den nære og lokale historien.
•  Arbeids- og dagliglivshistorier som kanskje aldri ville blitt fortalt vil bli formidlet videre til nye generasjoner i Moss.
•  Historiene kan dere senere vise på skolearrangementer og på skolens nettside.

Kurset er gratis og avholdes på Kirkeparken videregående i Moss 18. og 19. november 2010.
(Vi vil komme tilbake med nøyaktig tidspunkt. Det blir to hele arbeidsdager)

Forberedelse til kurset.
Alle som er med på kurset skal lage sin historie. Du må derfor ha med en idé til en historie i form av et lite råmanus på 3-400 ord som du skal bearbeide til et endelig manus. Du må også ta med rettighetsavklarte, digitale bilder som illustrerer historien din. Kurset krever ingen forkunnskaper i redigering av film, og lederne av workshopen har lang erfaring med å lede mennesker gjennom kreative prosjekter.

Tips: Ta utgangspunkt i en gjenstand eller et fotografi som er spesielt viktig for deg og som har en spesiell historie. Kanskje har mormors kokebok eller oldefars pipe en historie som bør fortelles?

Til kurset må du ha med bærbar PC med strømkabel og minnebrikke. Videoredigeringsverktøyet som brukes heter Moviemaker og er en del av windowspakken. Er ikke din PC utstyrt med dette programmet, kan dette lastes ned fra Internett gratis.

Gå inn på www.digitaltfortalt.no Her finner du eksempel på digitale historiefortellinger fra Moss, Østfold og hele landet.

Jazzmontør - et idégartneri med sans for musikk, poesi, digitale historier, metodikk, læring, utvikling, nettverk og innovasjon.
Jazzmontør har over 10 års erfaring i ledelse av kreative og meningsbærende prosjekter mot gjennomførbare mål. Vi har Norges ledende kompetanse innen utvikling, planlegging, gjennomføring og produksjon av digitale historier. Med pedagogisk, metodisk og praktisk forankring har vi de siste 5 årene gjennomført over 100 workshops, og vært produsent for over 1500 historier http://www.jazzmontor.no/

Påmelding til Bjørg Holsvik tlf 69 20 52 73 e-post: bjohol@ostfoldmuseet.no innen 24. september 2010.

Kursdagene vil se omtrent slik ut:

Dag 1:
Manusjobbing og fokus dramaturgi denne dagen.
Praktisk informasjon og presentasjon
Kort teoretisk innføring – hva er en god fortelling.
Praktisk jobbing: Alle skriver! Utvikling av tekst og fortelling.
Gjør fortellingen levende. Tenk to-tre minutters fortelling på nettet. Bilder kan si mer enn 1000 ord.
Individuelt arbeid og gruppearbeid. Feedback fra andre er viktig. Andre bør komme med innspill som: Hva fungerer, hva fungerer ikke, hva vil jeg høre mer om, hvor datt jeg av, osv.

Dag 2
Tekst og lyd
Ferdigstilling av tekst for dem som ikke ble ferdig dag 1.
Kort gjennomgang programvare (vanligvis Moviemaker)
Lydinnspilling.
Montering
Sette sammen lydfilen med bilder som er digitale. OBS: dette tar tid og krever endel teknisk støtte underveis. Feedback i denne prosessen er også bra. Jazzmontør har gjerne to-tre personer med denne dagen som går rundt og veileder.
Innlegging på Digitalt fortalt (En veileder blir sendt dere)
Premierefest – Sett av tid til denne der dere viser de ferdige filmene i plenum! Lag gjerne en egen feiring ut av denne delen

*****************************************************************************

Rettigheter og personvern

Både bilder og musikk er gjerne opphavsrettslig beskyttet og har en rettighetshaver. Husk å klarere rettighetene til materialet dere skal bruke hvis det fortsatt er vernet. Dette er særlig viktig for at dere skal kunne bruke resultatet i utstilling eller på hjemmesider. Og vi skal jo publisere fortellingene på Digitalt fortalt!

Avbildede personer skal spørres om lov til bruk.

Materiale til bruk på nett
Mye materiale er fritt tilgjengelig på nettet. På denne siden finner dere for eksempel musikk som kan brukes: http://www.mp3.com/free-music
Mye Creative Commons lisensiert materiale tillater også fri bruk (når det ikke er kommersiell bruk): http://www.creativecommons.no/

Søk for eksempel ”gratis lyd” eller ”lyd fri bruk” på Google og man får opp aktuelle linker som for eksempel: http://norskwebforum.no/

Fotografier på Flickr kan også ofte brukes www.flickr.com

Produksjon av den kjente Folkegassmasken , 1960 . Under den kalde krigen ble gassmasker montert på løpende bånd ved Helly Hansens Gassmaskeavdeling. Fotograf ukjent / Moss by- og industrimuseum

Folkegassmasken ble pakket og levert i tidsriktig skulderveske. Fotografiet er frå 1960. Fotograf ukjent / Moss by-og industrimuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ For elever
¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!

Folkegassmaske fra Helly Hansen AS . Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 7.9..2010
2010©Ingar Kaldal