Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Steinhuggerformannens dagbøker - Ida-Anette Holm Hansen

Epostadresse idaaneh@stud.ntnu.no

Tilbake til andre delprosjekter

Denne masteroppgaven baserer seg på en stenhuggerformanns dagbøker fra 1907 til 1915. Stenhuggerformannen het Leander Olsen. Han ble født i Idd i 1889, og da han skrev den første dagboken var han allerede formann i Torsnes. I 1911 flyttet han til Hvaler og ble formann for Fredrikstad stenhuggeri på Dypedal. Han blir omtalt som firmaet betrodde mann til han var langt over pensjonsalder.

Leanders dagbøker handler hovedsakelig om arbeid, noe som ikke er rart når man ser hvor mye arbeidet preget hverdagen hans. Han arbeidet ikke som stenhuggerformann, han var stenhuggerformann. Som formann sto Leander mellom arbeiderne og ledelsen, en posisjon som kunne føre med seg vanskeligheter og som gjorde at han egentlig ikke hørte hjemme noe sted. Her ser vi en ambivalens som vises ved flere aspekter av livet hans, han valgte standpunkter som noen ganger gikk på tvers av det de rundt ham valgte. Jeg vil se på hvordan han posisjonerte seg på aksene mellom ytterpunkter som avholdsmann og ”glad i å ta seg en dram” (noe steinhuggerne var kjent for), radikal og konservativ, kroppsarbeider og lesende, og frempå eller reservert i forholdet til kvinner. En fellesnevner for Leanders holdning i disse sakene, er å kontrollere seg selv og å være 'skötsam' (som er et begrep mye brukt i svensk arbeiderkulturforskning - kanskje kan det oversettes til norsk som 'skikkelig'?).

Hensikten er ikke bare å kunne si noe om en steinhuggerformanns liv, men også noe som kulturen og miljøet han levde i. Avholdssaken var på fremmarsj på denne tiden. Det samme var radikale arbeidere og arbeiderbevegelsen, ungsosialistene var et veldig synlig (og skremmende, for noen) innslag på Hvaler på denne tiden. Formannsrollen har ikke blitt særlig omfattende behandlet i norsk forskning, og det som finnes av utenlandsk forskning dreier seg for det meste om fabrikkformannen. Jeg ønsker derfor også å kunne si noe nytt om stenhuggerformannens rolle. Ikke bare som en som sto mellom arbeiderne og ledelsen, men også som en som både var kroppsarbeider og en lesende og skrivende mann. Analysen min vil være inspirert av nyere kulturhistorie og mikrohistorie, og litteraturen om ”skötsamhetskulturen” vil være sentral.

Alle som er interesserte i å vite mer om prosjektet, eller har informasjon som prosjektet kan ha nytte av, bes kontakte meg, Ida-Anette Holm Hansen, på epost: idaaneh@stud.ntnu.no

 

 

 

 

 

 

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 5.9.2011
2011©Ingar Kaldal