Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minner fra
skole, barnehage og utdanning

Skriv ned dine minner og vinn 5000kr!

Tilbake til andre delprosjekter

 

 

Utdanningsforbundet har i samarbeid med Arbeidsarven lyst ut en skrivekonkurranse for å flest mulig av sine medlemmer til å skrive ned sine minner fra arbeidslivet på skoler, i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Her finner du en omtale av tiltaket på Utdanningsforbundets nettsider.

Fem premier à 5000 kr vil bli delt ut til de fem beste bidragene fra forbundets medlemmer til denne minneinnsamlingsdugnaden. Frist for å sende inn noe er satt til påsken 2009, for at flest mulig skal få god tid til å skrive - så mye som de vil.

Etter fristens utløp vil det bli satt ned en jury med representanter for Utdaningsforbundet og Arbeidsarven, som plukker ut de fem vinnerne.

Det er foreløpig ikke laget noen egen mal for hvilke temaer vi vil at Utdanningsforbundets medlemmer bør skrive om. Det aller beste er om vi får inn bidrag som også er preget av hver enkelt sin epersonlige valg av tema å skrive om, bare det har noe å gjøre med arbeidslivet - i vid mening: dagliglivet som lærer, barnehageansatt eller ansatt i utdanningsinstitusjoner. Og da er det like relevant å skrive om fritidsaktiviteter, livet på lærerrommet og da du utdannet deg til din jobb, som om hvordan selve arbeidet som lærer, skolemenneske eller barnehageansatt har endret seg gjennom årene.

Trenger du mer konkrete tips for å komme i gang me då skrive, kan du finne noe her: skriveråd. Eller du kan sende en epost til Arbeidsarven, og be om råd: postmaster@arbeidsarven.net

I målsettingen til Arbeidsarven er det sagt at vi først og fremst vil slå et slag for å bevare minner fra tiden etter 1950. Men for de som husker enda lenger tilbake, så er dette slett ikke ment som noen grense. Skriv om det du vil, fra de periodene du selv synes det er mest moro eller interessant å skrive noe om.

Pekerne i margen til venstre vil føre deg til informasjon om hva du kan skrive om, og hvordan du kan gå fram for å sende det inn, og hva materialet vil bli bruk til, og ikke minst: hvorfor det er viktig at DU gjør dette.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.5.2008
2008©Ingar Kaldal