Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den hittil største innsamlingen av arbeiderminner i Danmark (info tilrettelagt av Lars K. Christiansen)

Flere andre eksempler finner du her

Nationalmuseets Industri-, Haandværker og Arbejdererindringer er det hidtil største, samlede indsamlingsprojekt i Danmark. Det foregik i 1950'erne, og er nærmere beskrevet på http://industri.natmus.dk .

Her kan man også søge i en on-line registrant.

En enkelt erindring er lagt ud i sin fuldstændige form i PDF-format som et eksempel
(se http://industri.natmus.dk/nihaeksempel.asp).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 3.3.2006
2005©Ingar Kaldal