Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid: 

 

 

 

 

 

 


DE SOM STØTTER PROSJEKTET..

..med finansiering

De som har vært med på å utvikle ideen om Arbeidsarven-tiltaket, vil gjennomføre et felles forskningsprosjekt om arbeidskulturelle endringer i tiden etter 1950. Her er det meningen å utnytte både minner og annet materiale som forteller noe om folks daglige arbeid. Målet er å analysere dette på nye måter som skaper ny forståelse for de endringene som har skjedd med folks arbeid i perioden. For å få dette til, trengs finansiering. Her kommer en liste over alle som støtter prosjektet økonomisk, og hvordan de har gjort det.

Norsk Industriarbeidermuseum, Rjukan. Har ytet støtte til lønn til assistanse med å tilrettelegge minner for nettet, og til arbeid med å utvikle et forskningsprosjekt på feltet.

LOs kulturpolitiske utvalg. Har bevilget støtte til delprojsektet Arbeidsarven i sagbruksindustrien.

Institutt for historie og klassiske fag, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim (har betalt lønn til et månedsverk som er bruk til forprosjekt høsten 2006)

Det historisk-filosofiske fakultet, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim. Har støttet gjennomføring av planleggingsmøter.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:


 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 20.4.2007
2007©Ingar Kaldal