Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid: 

 

 

 

 

 

 


DE SOM HJELPER PROSJEKTET..

..organisasjoner

Skal Arbeidsarven-tiltaket lykkes i å samle inn minner fra folks arbeid, og i å skape ny forskning på feltet, trengs støtte og hjelp på flere plan. I tilknytning til arbeidslivet finnes mange organisasjoner som bør være interessert i å delta i denne dugnaden for å sikre at det i framtida finnes dokumentasjon og kunnskap om det som skjedde med folks arbeid i siste halvdel av 1900-tallet.

Organisasjoner kan hjelpe prosjektet på flere måter:
1. ved å yte økonomisk støtte til det,
2. ved å spre informasjon om det gjennom sine kanaler, og
3. ved å oppmuntre og premiere sine medlemmer til å skrive om sitt arbeid og sende det inn.

Her er organisasjoner som er med på prosjektet (i tilfeldig rekkefølge):

Norges Bygdekvinnelag - gjennomførte i 2008 en premiekonkurranse for egne medlemmer som ville skrive om sine arbeidsliv og sende det til Arbeidsarven. Mer om den her. I 2010 gjennomfører Bygdekvinenlaget en ny premiekonkurranse, denne gangen for å få innvandrerkvinner til å skrive om sien arbeidsliv i Norge. Mer om den her.

Utdanningsforbundet - vedtok i 2008 å sette opp fem premier á 5000 kr til de fem beste bidragene fra egne medlemmer som skriver om sine arbeidsliv og sender det inn til Arbeidsarven. Mer om prosjektet her. Resultatet av dette forsøket viste at det er vanskelig å få selv lærere til å srkive om sine liv og sende det inn til en slik konkurranse. Hittil har ikke ett bidrag kommet inn. Trolig er det også noe med spredningen av informasjon om konkurransen som her har sviktet.

.......

 

 


 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.11.2007
2007©Ingar Kaldal