Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid: 

 

 

 

 

 

 

DE SOM HJELPER PROSJEKTET..
..personer

Skal Arbeidsarven-tiltaket lykkes i å nå sine mål med de enkle virkemidlene det har valgt å bruke, trengs støtte og hjelp på flere plan. Nedenfor finner du en liste over personer som på ulike måter har bidratt med hjelp eller støtte til prosjektet, og en kort omtale av hva de har gjort:

Lars K. Christensen gav på prosjektets første idéseminar i Køpenhavn i desember 2005 mange verdifulle råd for hvordan nettsider kan lages for dette formålet. Han er historiker og arbeider ved Nationalmuseet i Køpenhavn.

Ingvild Hovland Kaldal laget de tegningene som brukes i hjørnene på nettsidene. Hun studerte da kunst ved Valand konsthögskola i Göteborg.

Hilde Gunn Slottemo var høsten 2006 lønnet for å være med på å utvikle et større forskningsprosjekt på feltet, og har vært en viktig samtalepartner i utviklingen av Arbeidsarven. Hun har dr.grad i historie, med arbeidslivs om et av sine spesialfelter, og har etter det bl.a. skrevet bygdebok for Rana kommune, som ble lansert høsten 2007, og bygdebok for Skedsmo kommune.

Lars-Ole Aasgård har gitt mange verdifulle råd i arbeidet med å lage nettsidene. Han er lokomotivfører på Østfoldbanen, og lager nettsider for bl.a. Lokomotivmannsforbundet.

Prosjektet har også planer om å skaffe seg noen ambassadører, som f.eks. med en setning eller tre kan være med på å fortelle alle at det å samle og bevare minner om folks arbeid er viktig. En presentasjon av de som gjør det, vil her komme senere. Vil DU være en av prosjektets ambassadører, så send noen ord om det til ingar.kaldal@hf.ntnu.no

 

  

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 


 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 29.3.2010
2006©Ingar Kaldal