Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 


HVA SKJER NÅ ..
..i og omkring Arbeidsarven?


Her vil det med jevne mellomrom bli lagt ut informasjon om hva som skjer med nettstedet Arbeidsarven og prosjekter som er assosiert med nettstedet.

I 2013 skjer dette::

  • Nettstedet www.arbeidsarven.net utfylles stadig med mer informasjon og nye sider. Og arkivet vokser. Se her.
  • Arbeidsarven skal etablere sin egen Facebook-side. Se her.
  • Samarbeidet med lokale prosjekter føres videre. Kjerneområdet for prosjekter som utføres i tråd med Arbeidsarvens mål, og i samarbeid med nettsidene, er stadig Moss, hvor det er et mangfold av prosjekter i gang på dette feltet (se her), og hvor det i skoleåret 2012-13 gjennomføres enda et skoleprosjekt hvor elevene samler inn minner fra arbeidslviet og bruker dem i flere fag på skolen.
  • I Moss skal det startes et nytt minneinnsamlingsprosjekt for tidligere ansatte ved cellulose- og papirfabrikken Peterson & Søn. Mer om det senere.
  • Ved Orkla Industrimuseum på Løkken i Meldal ble det satt i gang et nytt prosjekt i samarbeid med Arbeidsarven, for å samle inn arbeidslivsminner fra Løkken Verk til Thamshavn - mer om dette her.
  • Det vil også i år bli pulisert minst ett nytt hefte med utvalgte minner som er kommet inn gjennom et minneprosjekt i samarbeid med Arbeidsarven. Se her.


    Her finnes mer om HVA SOM ER GJORT TIDLIGERE MED PROSJEKTET SIDEN IDEEN BLE TIL I 2005 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 8.2.2013
2006©Ingar Kaldal