Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen norske avhandlinger om arbeidets historie

Mere annen litteratur finner du her

Inger Bjørnhaug. Mesna Kartonfabrikk A/S 1945-1980 : arbeidets betydning og arbeidernes holdninger til arbeid og bedrift. AHS. Serie A, 1996-1. Bergen 1996.

Øyvind Bjørnson. Den nye arbeidsdagen : bedriftsledelse og arbeidere ved Stordø kisgruver 1911-1940. AHS. Serie A, 1987:1. Bergen 1987.

Einar Arne Drivenes. Fiskarbonde og gruveslusk. Universitetsforlaget, Oslo1985.

Åsa Elstad. Arbeidsliv i fiskarbondehushald : kulturelle perspektiv på sosialisering og kjønnsidentitet : Bø og Hadsel i Vesterålen 1870-1970. Universitetet i Tromsø, 2002.

Ingeborg Fløystad. Kvinnekår i endring : kvinnene sitt arbeid i Arna, Hordaland 1870-1930. Bergen : Universitetsforlaget, Oslo 1986.

Berit Gullikstad. Kvinnelig livsoppgave - mannlig lønnsarbeid? : kjønn og arbeid under velferdsstatens oppbygning ca 1945-1970. Skriftserie fra Historisk institutt, nr 36. Trondheim 2002.

Jan Heiret. Arbeidslivsrelasjoner mellom bedrift, konsern og stat : artikler om medbestemmelse, styringsrett og myndighetsutøvelse i norsk arbeidsliv 1945-2001. Universitetet i Bergen, 2002.

Jostein Lorås. Sjølsysselsetting og lønnsarbeid på Helgeland, 1900-1950 : en kulturanalyse av minner fra småbrukarmiljø. NTNU, Trondheim 2002.

Ingar Kaldal. Arbeid og miljø ved Follafoss tresliperi og Ranheim papirfabrikk 1920-1970. Skriftserie fra Historisk institutt nr 3. Trondheim 1994.

Knut Kjeldstadli. Jerntid : fabrikksystem og arbeidere ved Christiania Spigerverk og Kværner Brug fra om lag 1890 til 1940. Pax, Oslo 1989.

Gro Hagemann. Kjønn og industrialisering. Universitetsforlaget, Oslo 1994.

Ellen Schrumpf. Barnearbeid - plikt eller privilegium?: barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i perioden 1850-1910. Oslo 1997 (Om barnearbeid og barnearbeiderne ved Ulefos Sagbrug og Porsgrunds Porcelænsfabrik).

Hilde Gunn Slottemo. Fabrikkarbeider, far og forsørger : menn og mannlighet ved Koksverket i Mo i Rana, 1950-1980. Skriftserie fra Historisk institutt, nr 41. Trondheim 2003.

Liv Emma Thorsen. Det fleksible kjønn : mentalitetsendringer i tre generasjoner bondekvinner 1920-1985. Universitetsforlaget, Oslo 1993.

Hans-Jakob Ågotnes. Frå handverkar til lønnsarbeidar?: snekkerar og tømmermenn i Bergen 1801-1912. Universitetet i Bergen, 1997.

 

 

 

 

 

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 3.3.2006
2006©Ingar Kaldal