Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARBEIDSARVENS MINNEARKIV


Her er en oversikt over materiale som er kommet inn til prosjekter som har samarbeidet med Arbeidsarven. Bidragene har kommet inn delvis som ledd i lokale delprosjekter, og delvis uavhengige bidrag. Minnematerialet er arkivert og sikret for framtida ved de enkelte museene. Klikk på prosjektnavn så får du en liste over innkommet materiale og info om hvor det finnnes tilgjengelig..

Fra prosjekter i samarbeid med Arbeidsarven:

Uavhengige bidrag

  • Ingeniørminner - Truls Nygaard har laget et nettsted hvor han presenterer minner fra et ingeniørkull fra Norges Tekniske Høgskole i 1962 (link fjernet).
  • Helga Bjørge, f. 1914. Lærer og kursforfatter ved Norsk Korrespondanseskole, Oslo. Les utdrag her.
  • Asbjørn Martin Sandaas, f. 1946, sjømann. Intervjuet av Helen Sandaas. Les referat av hele intervjuet her.
  • Intervju med husmor i Horten på 1950-60-tallet (utført av Kathrine Hov)
  • Intervju med husmor i Horten på 1960-tallet (utført av Kathrine Hov)
  • Kari Høibjelke Hermansen, f. 1951, pleieassistent på sykehjem. Intervjuet av Maria Høibjelke Hermansen.

Andre minner samlet inn via prosjekter som samarbeider med Arbeidsarven

TIDLIGERE UTFØRTE minneinnsamlinger og andre arkiver med minner om arbeid - det finnes mye minnemateriale om arbeid som er samlet inn tidligere, og som er arkivert ulike steder. Her er det meningen å fylle ut en oversikt over slikt materiale (oversikten vil vokse, men blir neppe fullstendig, men hvis du har tips om slike samlinger, så si i fra)

 

 

 

 

 

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 5.8.2014
2009©Ingar Kaldal