Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

  

 

 

 

 


MUSEER..
.. som formidler historie om arbeid:

Denne siden vil stadig kunne suppleres med pekere til flere museer, de som her er med, er mer eller mindre tilfeldig utvalgt.. Send gjerne tips om andre museer som viser noe om arbeid.

Museer i Norden med arbeid som hovedtema:
Arbejdermuseet , Køpenhavn
Arbetets Museum, Norrköping
Norsk Industriarbeidermuseum, Rjukan
Työväen Keskusmuseo/ Central Museum of Labour in Finland, Tampere

Museer som formidler historie om arbeid i resten av verden:
The International Association of Labor History Institutions (samarbeid mellom arbeidermuseer, -arkiver osv i Europa)
Museum der Arbeit/Museum of work, Hamburg

Museer for bestemte yrker, næringer eller arbeidsplasser:
Norsk hermetikkmuseum, Stavanger
Kystmuseet i Sør-Trøndelag
Norsk jernbanemusem, Hamar
Danmarks jernbanemusem, Odense
Norsk Oljemusem, Stavanger

Folkemuseer hvor arbeid er et viktig tema:
Norsk Folkemusem, Bygdøy, Oslo
Maihaugen, Lillehammer
Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg, Trondheim
I tillegg finnes en hel rekke lokale og regionale folkemuseer som en lett finner på nettet ved å søke på 'Folkemuseum'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 11.2.2013
2007©Ingar Kaldal