Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Prosjektet ledes av

Ingar Kaldal, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, N-7491 Trondheim.
Telefon (+47) 73 59 64 35 (arb.), (+47) 72 83 21 55 (priv.)
Kan kontaktes på epost: ingar.kaldal@hf.ntnu.no.
Ingar Kaldals hjemmeside.

De som har deltatt i utviklingen av prosjektet, og/ eller tilhører det faglige nettverket omkring det:

Jacob Bjerring-Hansen, Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Rømersgade 22, DK-1362 København K.
Nettside om museet.
Epost: jbh@abm.nu

Eva Blomberg, Mälardalens högskola, ISB, Box 883, 721 23 Västerås. Epost: eva.blomberg@mdh.se

Lars K. Christensen, Nationalmuseet, Forsknings- & Formidlingsafdelingen, Danmarks Nyere Tid, Frederiksholms Kanal 12, DK - 1220 København K. Nettside om museet. Epost: lars.k.christensen@natmus.dk. Her er Lars K. Christensens nettside.

Berit Gullikstad, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, N-7491 Trondheim. Epost: berit.gullikstad@hf.ntnu.no

Annette Ekelund Hansen, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Rømersgade 22, DK-1362 København K. Nettside om arkivet. Epost: aeh@aba.dk

Bjørg Holsvik, Moss by- og industrimuseum, Fossen 21/23, 1530 Moss. Epost: Bjorg.Holsvik@ostfoldmuseet.no

Susanna Hedenborg, Ekonomisk-historiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala. Epost: susanna.hedenborg@ekhist.uu.se

Jan Heiret, Historisk institutt, Universitetet i Bergen. Epost: Jan.Heiret@hi.uib.no

Gunhild Lurås, Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork, N-3660 Rjukan. Nettside om museet. Epost: gl@nia.vemork.no

Lars Olsson, Institutionen för Humaniora, Historia, Växjö universitet, 351 95 Växjö. Epost: lars.olsson@vxu.se

Hilde Gunn Slottemo, Høgskolen i Nord-Trøndelag, N-7600 Levanger. Nettpresentasjon. Epost: Hilde.Gunn.Slottemo@hint.no

Hanna Snellman, Etnologiska institutionen, PB 59, FIN-00014 Helsinki university. Epost: hanna.snellman@helsinki.fi

Hans Jakob Ågotnes, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen, Sydnesplassen 12/13, 5007 Bergen. Epost: Hans-Jakob.Agotnes@uib.no

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 6.6.2006
2006©Ingar Kaldal