Nyliberalisme i arbeid og dagligliv
Halvdagssesjon på Det 27. nordiske historikermøtet
i Tromsø 11.-14. august 2011

 

 

 

 

Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sesjonen HA 5 Nyliberalisme i arbeid og dagligliv
(ble avviklet fredag 12. august kl 9.00-12.00)

I programmet for sesjonen nedenforfinner du linker til sesjonens paper, så du kan laste dem ned og lese dem:

  • Knut Kjeldstadli: Kort intro om temaet og dets samfunnsmessige kontekst - LAST NED INNLEDNING HER (pdf)
  • Gro Hagemann: Overflodssamfunnets forbrukeretos – fødselshjelper for nyliberalismen?
  • Sami Outinen: Flexibility and restructuring of welfare state and labour markets. - LAST NED PAPER (pdf)
  • Lars Gaute Jøssang: Sandnes og Øglænd i nyliberalismens tid.- LAST NED PAPER (pdf)
  • Harald Espeli: Advokatbransjens kommersielle hamskifte 1975-2010. - LAST NED PAPER (pdf)
  • Ingar Kaldal: Kulturelle grenseflyttinger om rett og galt på jobben i tida omkring 2000. - LAST NED PAPER (pdf)
  • Maths Isacson: Oppsummering, sluttdiskusjon og avslutning.

Her er teksten som ble brukt til å invitere historikere til å melde seg med innlegg til sesjonen:

I Norden vokste de som nå begynner å bli gamle, opp i mer eller mindre sosialdemokratiske samfunn. Vil nyliberalisme bli et like passende navn på den tida deres barn vokste opp i? I så fall bør svaret på det ikke gis bare ved å kartlegge hvilke politiske retninger som dominerte i valg, og bestemte over lover og politikk. På samme måte som det sosialdemokratiske lå i normer, verdier og ordninger som virket i folks liv på mange plan, er det nå på tide å spørre hvorvidt og hvordan nyliberalistiske strømninger i tida etter 1980 preget folks måter å tenke og handle på innenfor ulike livsområder. Hvordan ble folks liv i arbeid, utdanning, skole, familie, omsorg, idrett og andre virksomheter berørt av tenkemåter og handlingsmønstre som kan forbindes med nyliberalismen? Her handler det ikke bare om det som ble konkurranseutsatt, overlatt til markeder og privatisert. Like mye handler det om folks syn på gode og dårlige ledere, nye krav til ytelse, innsats og lydighet, og endrede vilkår for samvirke og sameksistens, og for fellesskap, omsorg og solidaritet - på mange arenaer. Det som ble berørt, var ikke bare livet på jobben, men i fritida, og ikke minst: når helsa sviktet.

I en halvdagssesjon om dette ønsker vi oss innlegg som kan belyse fra ulike syns­vinkler endringer i arbeid og dagligliv som (kanskje) kan sees i sammenheng med nyliberalismens vekst. Vi skal ikke fokusere på partiene og deres ideologier, men på sosiale og kulturelle sider ved det som (eventuelt) ble endret i tida etter 1980 (selvsagt er dette også politisk, i vid mening). Med denne sesjonen vil vi ikke bare rapportere fra ferdige arbeider, men åpne opp et viktig forskningsfelt – og gjerne presentere nye prosjektideer. Innlegg som problematiserer vår tids forestillinger og fortellinger om de samme endringene, er også velkomne. Hva ble her endret, og hva var preget av kontinuitet – og hvordan ble det vanlig å fortelle om det?

Hver bidragsyter til sesjonen skal skrive ferdig et paper på ca 10 sider (maks 20 sider) og sende det inn i god tid før konferansen, og senest 1. august 2011, slik at det kan gjøres tilgjengelig for deltakere på konferansen via nettet. Sesjonen har en egen nettside hvor aller paper vil kunne hentes ned for lesing etter hvert som de kommer inn. Følg med her på denne sida.

Ansvarlige for gjennomføringen av sesjonen:
Maths Isacson - Maths.Isacson@ekhist.uu.se – Ekonomisk-historiska Institutionen, Uppsala Universitet
Ingar Kaldal - kontaktperson
- ingar.kaldal@ntnu.no - Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, Trondheim.
Knut Kjeldstadli - knut.kjeldstadli@iakh.uio.no – Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
Pirjo Markkola
- pirjo.markkola@jyu.fi - Depart­ment of History and Ethnology, University of Jyväskylä – og Nordic Centre of Excellence: The Nordic Welfare State - Historical Foundations and Future Challenges.

Andre i gruppen som sendte inn forslag om sesjonen:
Heidi Haggren - heidi.haggren@helsinki.fi - Nordic Centre of Excellence: The Nordic Welfare State - Historical Foundations and Future Challenges (som koordineres ved Department of Political and Economic Studies, (Section of Social Science History), University of Helsinki)
Magnus Sveinn Helgason - magnus@umn.edu - Althing Special Investigation Commission on the collapse of the Icelandic Financial System, Rannsóknarnefnd Alþingis Skeifan 19 150 Reykjavík
Søren Kolstrup - s.kolstrup@hist.sdu.dk – Center for velfærdsstatsforsk­ning, Syddansk Universitet (SDU), Odense

 

Tilbake til andre seminarer

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 15.8.2011
2011©Ingar Kaldal