Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

OM HVA..
.. kan vi skrive, når vi vil fortelle om våre arbeidsliv?

Det er viktig at den som vil skrive ned noe om sitt arbeidsliv, velger temaer og perspektiver selv, ut fra hva en selv ser som viktig i det livet en har levd.

Samtidig vet alle at det kan være vanskelig å komme i gang med å skrive. Derfor trenger de fleste råd og tips. Her er noen tips.

1, Generelle spørsmål som de fleste trolig kan skrive noe om.

2. Mer spesielle temaer å skrive om, hvis en vil.

3. Og her noen mer detaljerte skrivetips laget for innsamling av minner fra bestemte arbeidsplasser, yrkesgrupper eller temaer (husk alle slike lister kan forbedres og justeres)

Klevfos Industrimuseum. Foto: Ingar Kaldal

 

 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 17.8.2011
2006©Ingar Kaldal