Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARBEIDSARVENS HISTORIEFORMIDLING ..

.. bøker og artikler

Her presenteres ny litteratur, bøker og artikler, som er publisert i tilknytning til Arbeidsarven og prosjekter som Arbeidsarven samarbeider med .

Publikasjoner med materiale fra lokale Arbeidsarven-prosjekter (klikk på titlene så får du mer informasjon):

 

Andre tips om bøker som formidler temaer fra arbeidets historie:

Ei bok som ble publisert før Arbeidsarven ble påstartet, men som kan sees som en publikasjon av et slag som Arbeidarven gjerne bidrar til å få til mer av, er: Ingar Kaldal og Astrid Karlsmoen. Astrids dagbok. Småbrukerliv 1970-1973. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2004.

En forfatter som har skrevet flere bøker med temaer fra norsk arbeidslvishistorie, er Lasse Trædal. Her finner du en presentasjon av hans bøker, med mulighet til å bestille dem.

Et godt eksempel på hvordan en kan skrive om arbeid som en selv kjenner godt, og samle både bilder og minner om det i ei lærerik bok, er boka Silostøyping på 1960- og 70-talet. Eit spenstig kapittel i sunnmørsk landbrukshistorie. Den er skrevet av Odd Tarberg, og bygger på minner fra flere som deltok i dette spesielle arbeidshistoriske kapittelet. Boka kan skaffes ved å kontakte forfatteren direkte på epost: otarberg@mimer.no

 

 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 9.12.201324.1.2014
2010©Ingar Kaldal