Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:



 

 

 

 

 

 


Nasjonalt nettverk for arbeiderkultur

Tilbake til andre museer Arbeidsarven samarbeider med

Nasjonalt nettverk for arbeiderkultur er et nettverkssamarbeid mellom norske museer som arbeider med temaet arbeiderkultur. Hovedansvarlig for driften av nettverket er Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan. Nettv erket har flere ganger tatt Arbeidsarven-prosjektet opp på sine seminarer, med tanke på at dette var noe museene i nettverket burde delta aktivt i. Til nå er det Sagbruksmuseet på Spillum og helt i særklasse Østfoldmuseet som har gjort noe aktivt. Se her.

De museene som er med i nettverket, er (lista er ikke fullstendig, og skal fylles ut snart):
Akershus Fylkesmuseum
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Bredalsholmen Dokk- og fartøyvernsenter
Helgeland Museum
Nord-Jarlsbergmuseene
Norsk Industriarbeidermuseum
Norsk Sagbruksmuseum/Spillum Dampsag og Høvleri
Norsk Skogmuseum/Klevfos Industrimuseum
Norsk Teknisk Museum
Orkla Industrimuseum
Stavanger Museum/Norsk Grafisk Museum
Mjøsmuseet/ Toten Økomuseum
Østfoldmuseet










 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:


 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 4.2.2007
2007©Ingar Kaldal