Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid: 

 

 

 

 

 


MUSEER..
.. som Arbeidsarven samarbeider med:

Østfoldmuseet

Se her: museets informasjon om Arbeidsarven-prosjektet
Se her: Moss avis om Værven-prosjektet

Norsk Industriarbeidermuseum, Rjukan

Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag og Høvleri, Spillum

Nasjonalt nettverk for arbeiderkultur (et nettverk av museer som formidler historie om arbeiderkultur)
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:


 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 16.1.2006
2005©Ingar Kaldal