Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

l 

 

 

 

SEMINARER OG KONFERANSER..
.. hvor det diskuteres temaer av relevans for arbeidets historie:

International workshop on Labour and transnational action in times of crisis - Centre for Advanced Study, Oslo; 27 and 28 February 2014). Info, CFP kan hentes ned her

Sesjon om ' Arbeiderhistorie - nasjonal, internasjonal og transnasjonal' påde Norske historiedager 2012, 4.-6. mai 2012 ved Universitetet i Nordland (Bodø). For mer info ta kontakt med Frank Meyer: frank.meyer@arbark.no

Sesjon om 'Nyliberalisme i arbeid og dagligliv' Det 27. nordiske historikermøtet i Tromsø 11.-14. august 2011. Info og program for sesjonen.

Sesjon om 'Transnasjonale arbeidsrelasjoner' på Det 27. nordiske historikermøtet i Tromsø 11.-14. august 2011. Info og program for sesjonen.

Sesjon om Transnasjonale arbeidsrelasjoner på Dei Norske historikardagane 20.-22. juni 2008 i Tromsø.

Arbeidets historie, halvdagssesjon på Det 26. nordiske historikermøtet på Island, 8-12. august 2007 - her finner du Call for papers.Og her finner du programmet for sesjonen og alle bidragene i PDF-format.

Nordisk arbeiderhistorikermøte 2007, Landskrona 24-25. mai 2007. Invitasjon og Call for papers her.

OBS: Denne siden vil være under stadig oppdatering, mer informasjon vil bli tilføyd ( send tips når du vet om en konferanse eller seminar som er relevant for oss med interesse for arbeidets historie, o. likn.)

Seminar? Eller: Metallarbeiderelever spiser. Oslo 1923. Foto: Oslo Byarkiv.

 

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:


 

 

 

 

Sist oppdatert 15.3.2010
2006©Ingar Kaldal