Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARBEIDSARVENS HISTORIEFORMIDLING ..

.. materiell som kan brukes i undervisning om arbeid og arbeidets historie i skolen

Her er det meningen på sikt å bruke materiale som er kommet inn til Arbeidsarven og legge det til rette for undervisning i skolen. Men inntil videre kan det som er lagt ut i Arbeidsarvens arkivsider, brukes fritt til å lage undervisningsopplegg om arbeidets historie på ulike nivåer. På disse sidene kommer det mer materiale etter hvert som mer blir sendt inn.

I tillegg finnnes det mye annet materiale på Arbeidsarvens nettsider som godt kan brukes i skoleundervisning, for eksempel:Pølsemakerelever med lærer foran utsalget . Oslo 1923. Foto: Oslo Byarkiv.

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.5.2008
2006©Ingar Kaldal