Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EKSEMPLER..

.. fra nedskrevne minner om arbeid:

Fra minner samlet inn i samarbeid med Arbeidsarven i årene etter 2005:
(mer av det som er kommet inn, finnes her)

Eksempler fra minner samlet inn midt på 1900-tallet

Norge:


Danmark:

 

 

 

 

 

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damefrisørskolen spesialkurs. Oslo yrkesskole 1935. Kilde: Oslo Byarkiv.

Sist oppdatert 17.8.2011
2009©Ingar Kaldal